Uw kopij is welkom!                                                                                                                                                

 

Al meer dan 50 jaar slaat de DVG een brug tussen de inwoners van Opmeer en de activiteiten in en om deze gemeente. De redactie ontvangt dan ook zeer graag kopij van organisaties, verenigingen en stichtingen uit de regio. Zo blijft de DVG up-to-date en divers in haar berichtgeving.

Levert uw organisatie al kopij aan?

Naast plaatsing van uw artikel, worden uw activiteiten automatisch opgenomen 
in de DVG-agenda 'Wat is er op til?'. Voor de lezers is dit een handige en overzichtelijke agenda. Voor uw organisatie levert dit een extra vermelding op.

Verslagen, verhalen, gedichten en foto's zijn eveneens van harte welkom.
Wilt u een oproep doen, iemand feliciteren of een dankbetuiging plaatsen? 
Ook daar is ruimte voor

Bij de aanlevering van uw kopij dient u met een aantal zaken rekening te houden, welke hieronder vermeld staan.

Kopij Aanleveren                                                                                                                                             


 No     Datum uitkomen     Datum kopij             No     Datum uitkomen     Datum kopij         
  1   17-01-2020

  13-01-2020

       
  2   31-01-2020   27-01-2020        
  3   14-02-2020   10-02-2020        
  4   28-02-2020   24-02-2020        
  5   13-03-2020   09-03-2020        
  6   27-03-2020   23-03-2020        
  7   10-04-2020   06-04-2020        
  8   24-04-2020   20-04-2020        
  9   08-05-2020   04-05-2020        
 10   22-05-2020   18-05-2020        
 11   05-06-2020   01-06-2020        
 12   19-06-2020   15-06-2020        
 13   03-07-2020   29-06-2020        

  ZOMERSTOP

ZOMERSTOP

     

 

♦   Kopij kan alleen aangeleverd worden per mail.

♦   Voor plaatsing van uw kopij worden géén kosten in rekening gebracht,     
     mits het geen commerciële activiteiten betreft.

        ♦   Houd rekening met de uiterste inleverdatum van de kopij.    
        ♦   Deze is op de maandag voorafgaand aan de vrijdag van uitkomen
            
(zie tabel hierboven en op pag. 1 van de DVG).
        ♦   De DVG wordt op vrijdag in de oneven weken uitgebracht en bezorgd
             (m.u.v. de zomervakantie).  

♦   Teksten graag aanleveren in een Word- of Docx-bestand.
   Logo's en foto's dienen te worden aangeleverd in een JPEG-bestand.    

        ♦   Uitslagen en verslagen  : alleen seizoens- of jaaruitslagen/verslagen max. 500 woorden
  
      ♦   Kopij politieke partijen    : max. 250 woorden. 

♦   De DVG houdt zich het recht uw kopij in te korten, niet of in een volgend
     nummer op te nemen.


 
  CONTACTPERSOON KOPIJ
       
  
  Anja Dekker
  
  Aurora 80              
 
  1716 DR  Spanbroek 
  
 06 - 1968 6591          
 
 
redactie@dvgopmeer.nl

  AANLEVEREN
       
 
  Aanleveren Kopij
       
 
redactie@dvgopmeer.nl
  
  Aanleveren DeeVeeGeetje
 
  Meer info
     
 
redactie@dvgopmeer.nl
 
  Aanleveren Aankondiging etc.
 
  Meer info
     
 
redactie@dvgopmeer.nl

  CONTACTPERSOON ADVERTENTIES  
       
 
  Marjan Koenis-Ros
  
  Toevlucht 20      
 
  1715 KH  Spanbroek  
 
  0226-355570 
 
 
advertenties@dvgopmeer.nl  
  
  AANLEVEREN ADVERTENTIES
 
  Meer info
     
 
advertenties@dvgopmeer.nl


     

© www.marjonvanbaar.nl